Margaret Cousins in Éirinn agus san India

Tá gearrscannán bunaithe ar shaol mná as Ros Comáin, Margaret Cousins, déanta ag Mná100 i gcomhar leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Ambasáid na hÉireann san India. D’oibrigh Cousins ar son cearta vótála, chearta na mban agus comhionannas inscne in Éirinn agus san India araon. Breathnaítear sa scannán ar a hoidhreacht in Éirinn agus san India fós sa lá atá ann inniu. Rinneadh an scánnánú ar an láthair i mBaile Átha Cliath i Músaem Litríochta na hÉireann, Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann i mBaile Átha Cliath, Éire chomh maith le láithreacha éagsúla san India lena n-áirítear Saidapet, Ceanncheathrú an Chumainn Diasúnachta agus Comhlachas Mhná na hIndia, Chennai agus Comhdháil Mná Uile-India, Deilí Nua.

Ba mhaith le Mná100 agus Ambasáid na hÉireann i nDeilí Nua agus Ard-Chonsalacht na hÉireann in Mumbai buíochas a ghabháil leis na daoine seo a leanas: Sheela Kakde Uasal, Uachtarán Chomhdháil Mná Uile-India chomh maith le Marja Artamaa Uasal, Padma Venkataraman Uasal, Bargavi Devendra Uasal agus an Dr Jyoti Atwal as cuidiú linn an scannánú a dhéanamh san India.

Flora Gusmão agus na baill foirne uile i Músaem Litríochta na hÉireann as an gcúnamh a thug siad. Mark Mahoney, Bainisteoir Margaíochta Cheol-Acadamh Ríoga na hÉireann, na ceoltóirí Gavin Bowen O’Conor, Laoise McMullen, Rohan Harron, Katie Mercer, Katie Ní Mhaolain, Sophie Ní Mhaolain agus an tOllamh David Adams, chomh maith leis na baill foirne uile i gCeol-Acadamh Ríoga na hÉireann. Rhona McGrath as Comhairle Contae Ros Comáin agus Carlo Cretaro as ligean dúinn an píosa scannánaíochta a rinne sé ar Mhainistir na Búille i gContae Ros Comáin a úsáid.

Is ó Chomhlachas Mhná na hIndia, Chennai, Leabharlann Margaret Cousins, Comhdháil Mná Uile-India, Deilí Nua agus Leabharlann Náisiúnta na hÉireann, an Chartlann Náisiúnta, Leabharlann agus Cartlann Chathair Bhaile Átha Cliath, Leabharlann Pictiúr Mary Evans agus Alamay a tháinig an t-ábhar cartlainne a úsáideadh sa scannán seo. Ba mhaith linn buíochas ar leith a ghabháil le James Harte agus Berni Metcalfe ó Leabharlann Náisiúnta na hÉireann a thug cúnamh dúinn agus i bhfad níos mó ná sin chun na doiciméid agus íomhánna a aimsiú. Foinsí cartlainne ó Chartlann Náisiúnta na hÉireann agus buíochas ar leith a ghabháil leis an gCartlannaí Elizabeth McEvoy a bhfuil freagracht ar leith uirthi as oideachas agus for-rochtain agus an Coimeádaí Zoë Reid ó Chartlann Náisiúnta na hÉireann.

Tá muid fíorbhuíoch d’fhlaithiúlacht an Ealaíontóra agus an Ghrianghrafadóra Dorje de Burgh as ligean dúinn a chuid íomhánna a úsáid i Múrphictiúir an Chumainn Diasúnachta ar Phlás Íle 3. Taispeánadh obair Dorje de Burgh den chéad uair mar chuid de A Modern Panarion: Glimpses of Occultism in Dublina choimeád Padráic E. Moore sa bhliain 2014 agus úsáideadh é anseo le cead gnaíúil ón Hugh Lane, Dánlann Chathair Bhaile Átha Cliath.

Ba mhaith leis an Dr Sinéad McCoole aitheantas a thabhairt don chúnamh a thug An Dr. Jyoti Atwal an tOllamh Comhlach le Nua-Stair na hIndia in Ionad an Staidéir Staire, Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta, Ollscoil Yawaharlal Nehru, Deilí Nua, Ollamh Comhlach ar Cuairt na hIndia i Scoil Staire UCD, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Éire agus Nabila Kazmi iarrthóir PhD sa Dámh Oideachais sa Roinn Curaclam agus Teagaisc, Ollscoil Victoria, British Columbia, Ceanada as an maoirseacht a rinne siad ar an script.

Féach ar léitheoireacht bhreise:

Margaret Elizabeth Cousins (1878-1954) and Transnationalism: An Irish Suffragist as an Anti-Colonial Feminist in Colonial India,’ in Jyoti Atwal, Ciara Breathnach, Sarah-Anne Buckley (eds), Gender and History: Ireland 1852-1922, (London: Routledge, 2022). 312 pp. ISBN 9781003164944

This publication was funded by the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media of Ireland) as part of the Decade of Centenaries Programme. Available on open access: https://doi.org/10.4324/9781003164944 

Atwal, J. Global Lives: Margaret Cousins, Century Ireland (September 2019, Dublin) Best of 2019 – Five extraordinary Irish men and women from the revolutionary era. https://www.rte.ie/centuryireland/index.php/articles/global-lives-margaret-cousins

Margaret Cousins (1878-1954) featured on ‘The Forum’ April 12, 2020 BBC Radio World Service podcast https://www.bbc.co.uk/programmes/w3cszjv6 Coordinated by Rajan Datar; participants included historians Dr. Margaret Ward (Queen’s University Belfast), Dr. Jyoti Atwal Jawaharlal Nehru University and Dr. Emily Rook-Koepsel University of Pittsburgh, U.S.A.

Jyoti Atwal Interviewed by Clodagh Finn The Irish Examiner https://www.irishexaminer.com/opinion/columnists/arid-40788261.html

Nabila Kazmi ‘Feminist Resistance through the Lens of Everyday Lived Experiences of Young Women in India’ https://doi.org/10.37119/ojs2022.v28i1a.614