‘Cad iad na rudaí a chuirfeá i Músaem na mBan?
An t-am atá thart, sa lá atá inniu ann agus amach anseo’

Ar an Déardaoin an 24 Meitheamh, d’óstáil Mná100 seimineár ar líne i gcomhpháirtíocht le Cumann Idirnáisiúnta Mhúsaeim na mBan. Chuir an seimineár seo, comhrá poiblí, an cheist ‘Cad a chuirfeá i Músaem na mBan? San am atá thart, sa lá atá inniu ann agus amach anseoí’.

Bhí cainteoirí ón Iorua, an Ghearmáin, Cósta Ríce, an Chóiré agus Ceanada sa seimineár agus lucht féachana a tháinig as Éirinn, Sasana, Albain, an Bhreatain Bheag, Tuaisceart Éireann, na Stáit Aontaithe, an Éigipt, an Eilvéis, an India agus an Iodáil.

Phléigh an painéal cainteoirí réimse leathan ábhar spéisiúil agus tráthúil – gníomhaíochas polaitiúil, uathriail choirp, foréigean, an eaglais, saol baile, ag cur béim ar na peirspictíochtaí cultúrtha éagsúla agus ar stair chearta sibhialta na mban ar fud an domhain. Seo achoimre ar chuid dá bpointí cainte mar aon le sleachta a bhféadfadh spéis a bheith iontu.

An Dr Mona Holm – Kongsvinger, an Iorua

(Stampa Ama – 01:03:40)

Is í an Dr Holm coimeádaí agus ceannaire Mhúsaem na mBan san Iorua agus Cathaoirleach Chumann Idirnáisiúnta Mhúsaem na mBan ó 2015. Bhí sí mar chuid de chomhbhunú an IAWM in 2012.

Thug an Dr Holm faisnéis faoi Chumann Idirnáisiúnta Mhúsaeim na mBan, na 100 músaem ball lena n-áirítear 21 músaem fíorúil agus 47 tionscnamh. Dúirt sí gur tionóladh an chéad chomhdháil músaem do mhná in 2008, in Merano san Iodáil agus gur bunaíodh an líonra ceithre bliana ina dhiaidh sin.

Labhair an Dr Holm faoi Mhúsaem na mBan san Iorua atá ag ceiliúradh 25 bliain ar an bhfód le foilseachán nua ag féachaint ar na cleachtais bhailiúcháin agus bailiúcháin le linn na tréimhse seo. Tá There She Goes Again díreach foilsithe mar leabhrán de ‘uirlisí músaeim’.

D’fhéach an chaint ar an Iorua mar cheannaire domhanda i gcomhionannas inscne – ach cad a bhí i gceist leis seo d’earnáil na músaem? Phléigh sí freisin gur roinn Líonra Músaem Stair na mBan 2018 a dtaithí in iarracht comhionannas inscne a bhaint amach laistigh dá n-institiúidí féin. Ach an raibh an t-aiseolas sin dearfach? (Stampa Ama – 1:13:25)

Chuir óráid Holm béim ar thábhacht na meán sóisialta, an chomh-eagraíochta, na gcruinnithe agus na malartuithe. Foilseachán eile a phléigh sí ná: Who said What? Women, Men and Language (Stampa Ama – 01:18:30). Cén inscne a raibh an cion ba mhó aige – fir nó mná?

Thug sí aghaidh ar an gceist faoi na rudaí ba chóir a áireamh i músaeim na mban: ar cheart gur rudaí iad a bhaineann le mná a bhfuil róil thraidisiúnta acu – nó rudaí a bhaineann le róil neamhthraidisiúnta a dhéanann mná? Tháinig sí ar an gconclúid go bhfuil bailiúchán fairsing de dhíth chun ionadaíocht a dhéanamh ar gach cineál ban agus chuir sí an cheist – mar sin cad nár cheart dúinn a bhailiú? Phléigh an Dr Holm an tábhacht a bhaineann le comhthéacs ruda, ní an rud féin. Is é is aidhm le rudaí scéal a iar-úinéara a insint. Is é an sampla atá aici ná bord níocháin simplí, a bhaineann le polaiteoir áitiúil a bhí ina cheann ar an mBord Sóisialta ach a bronnadh air toisc go raibh an t-úinéir fós ag úsáid modhanna níocháin traidisiúnta sna 1980idí. (Stampa Ama – 1:24:43)

Bord níocháin le Ella Pedersen. Le caoinchead ó Mhúsaem na mBan san Iorua.

Chuir an Dr Holm béim ar SHHHH! Stories of abortion and sexuality, taispeántas atá díreach oscailte ag iniúchadh conas a leithéid de stair ghníomhaíoch ban a léiriú. (Stampa Ama – 01:29:40)

Ina conclúid, labhraíonn sí ar chomhaidhmeanna mhúsaeim uile na mban, ag obair ón taobh istigh go dtí na himill chun a chinntiú go bhfuil stair ag mná. Deir sí gurb í an cheist leanúnach – cé dó a bhfuil músaeim na mban?

Mar fhocal scoir dúirt sí go dtugann Músaem na mBan in Merano, an Iodáil, freagra na ceiste seo go han-mhaith, is iad “Created by Women for Everyone.”

Póstaer agóide ‘Deireadh le bioráin chniotála’ ón dtaispeántas ‘SHHH! Stories of abortion and sexuality ’. Le caoinchead ó Mhúsaem na mBan san Iorua.

An Dr Gaby Franger – Furth, an Ghearmáin

(Stampa Ama – 01:43:00)

Is í an Dr Franger atá ina Coimeádaí ar Mhúsaem Cultúir na mBan Réigiúnach-Idirnáisiúnta agus tá sí mar Bhall de Bhord Chumann Idirnáisiúnta Mhúsaem na mBan. Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí Women in One World a bunaíodh i 1989 agus ó 2006 tá sé ar siúl mar Mhúsaem Cultúir na mBan Réigiúnach-Idirnáisiúnta.

Tá PHD in Eolaíocht Shóisialta, Stair agus Oideolaíocht ag an Dr Ollamh Gabriella Franger. Phléigh sí na cuir chuige i stair a músaeim agus an chaoi ar bunaíodh a bhunús le próiseas fada ó ghníomhaíochtaí do chearta na mban agus obair oideachasúil chun tuiscint idirchultúrtha a fháil laistigh d’aeráid pholaitiúil na seineafóibe agus na coimhlinte ciníche sna 1990í. Bhunaigh taighdeoirí, ealaíontóirí agus oideoirí Women in One World – ionad do shaol laethúil na mban idirchultúrtha agus malartú idirnáisiúnta. Fóram idirdhisciplíneach a bhí ann do staidéir thraschultúrtha agus dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta. Bhí an músaem 30 bliain ar an bhfód in 2019. Osclaíodh an músaem in 2006.

Póstaeir ón taispeántas ‘Retrospective-Back to the Future 1989,2019,2030’.
Le caoinchead ó Mhúsaem Frauenkultur Réigiúnach-Idirnáisiúnta.

Chuir sí síos ar thábhacht na hoibre i músaeim na mban dóibh siúd atá ar an imeall. Chlúdaigh a cuid cainte a dtaispeántais agus a gcuspóir dul i mbun idirphlé idirchultúrtha agus traschultúrtha.

Bhreathnaigh sí ar an gcaifirín mar rud – ag cur na ceiste: Cad atá ag cur doiléire ar an dearcadh atá againn ar mhná eile? An caifirín, an chaille nó ár smaointe réamhcheaptha? Labhair sí faoi chaitheamh an chaifirín mar thraidisiún ilchultúrtha agus an cumas caillteanais a bhaineann le déanamh chaifirín traidisiúnta sa Ghearmáin. (Stampa Ama – 1:24:43)

‘Cultúir Clúdaigh’ – Caifiríní.
Le caoinchead ó Mhúsaem Frauenkultur Réigiúnach-Idirnáisiúnta.

Labhair an Dr Franger faoi bheathaisnéisí na mban agus an mhúsaeim mar áit chun scéalta na mban a insint gan eagla. Labhraíonn sí freisin faoi mhná-ealaíontóirí dearmadta, eolaí, gníomhaithe polaitiúla, ar mná iad béal dorais freisin. Ag míniú dóibh gur eiseamláirí tábhachtacha iad do chuairteoirí óga mná.

Phléigh an Dr Franger an léiriú ar mhná ní mar íospartaigh ach mar ‘Ghníomhairí Gníomhacha’. Labhraíonn sí faoi mhná a thógann a gcinniúint ina lámha féin agus a aistríonn a bhfulaingt ina scéalta dóchais agus marthanais. (Stampa Ama – 1:50:00)

Phléigh sí an chaoi a bhféachann a cuid oibre sa Ghearmáin ar shaincheisteanna a bhaineann le ‘buarthaí coitianta’ ar fud an domhain, trí na struchtúir shóisialta a thaispeáint i gcoinne chúlra shaol laethúil na mban. Féach cuid de na míreanna is fearr léi: Three Cultures Common Concerns. (Stampa Ama – 1:51:12) Cúraimí shaol laethúil na mban do Kalyani as Chennai, an India bróidnithe i gcuilt, ar a dtugtar ‘Survival in Daily Life’. (Stampa Ama – 1:52:40)

‘Survival in Daily Life’ le Kalyani Pramod Balakrishnan – an India, 1995.
Le caoinchead ó Mhúsaem Frauenkultur Réigiúnach-Idirnáisiúnta.

An Dr Claudia Mandel Katz – San Pedro, Cósta Ríca

(Stampa Ama – 02.06.35)

Is í an Dr Mandel Katz Bunaitheoir agus Stiúrthóir Mhúsaem Chósta Ríca na mBan, ó 2009 chomh maith le Ball de Bhord an IAWM. Tá BA aici i Stair na hEalaíne ó Ollscoil Buenos Aires, an Airgintín, MA agus PhD dúbailte i Stair, Staidéar Sóisialta agus Cultúr ó Ollscoil Chósta Ríce.

Is údar í ar roinnt leabhar lena n-áirítear Map of the Female Body, A deconstructive reading of visual creators in Costa Rica agus Aesthetics of border Aesthetic practices and violence against women in Latin America.

D’oscail an Dr Mandel Katz ag plé freagra Chósta Ríce ar COVID-19 agus a thionchar diúltach ar an earnáil chultúrtha. Tá Músaem na mBan i gCósta Ríce mar chuid de Líonra Éigeandála Cultúrtha atá ag iarraidh dul i ngleic leis an ngéarchéim seo. Tá bailiúchán buan d’obair ealaíne sa mhúsaem ó 30 ealaíontóir éagsúil mná a oibríonn i meáin éagsúla cosúil le péint, teicstílí, dealbhóireacht, instillation agus físeán. (Stampa Ama – 02.08.00)

Oibrithe san earnáil chultúir ag agóid os comhair an Tionóil Reachtaigh, Cósta Ríce.
Arna sholáthar ag an Dr Claudia Mandel Katz.

Bhí sraith freagraí ealaíonta in ábhar an chur i láthair seo – ar fhoréigean in aghaidh na mban, gáinneáil ar dhaoine, sclábhaíocht, éigniú, ginmhilleadh agus daoine imithe gan tásc ná tuairisc.

I measc rogha de shaothair ealaíne a bhí i gcaint an Dr Mandel Katz bhí:

Ag scrúdú ceist an fhoréigin in aghaidh na mban chuir sí an saothar Susana Sánchez Carballo Are you having fun? i láthair, Elisa Algranati, agus a cuid oibre And the children? Agus ómós Vanessa Biasetti don fhoréigean in aghaidh na mban i Meiriceá Laidineach, Blues and Pinks. (Stampa Ama – 02:10:50)

Ba é Colainn na mBan an téama a ndearna ealaíontóirí iniúchadh air – Viviana Debicki – In silence you are prettier. I measc na saothar eile a léiríodh bhí The Colonised Women leColectivo Mujeres Públicasagus aiste grianghrafadóireachta LIFE Lídice González.

‘In silence you are prettier’ – le Viviana Debicki.
Le caoinchead ó Mhúsaem na mBan i gCósta Ríce.

Breathnaíonn téama an trasnachais ar fhéiniúlachtaí sóisialta agus polaitiúla agus pléitear saincheisteanna an idirdhealaithe, na pribhléide agus na hinscne in aistí grianghrafadóireachta le Sussy Vargas in Daily Poems, Roxana Nagygeller in People in their Place agus le Anel Kenjekeeva in Everyday (Stampa Ama – 02:14 : 20)

Kye-Hyeong Ki – Seoul, an Chóiré Theas

(Stampa Ama – 02:24:10)

Tá Kye-Hyeong ag léachtóireacht faoi láthair ar stair na mban in Ollscoil Náisiúnta Seoul. Roimhe seo bhí sí ina Stiúrthóir ar Halla Taispeántais Náisiúnta Stair na mBan, a bhí ar an gcéad mhúsaem do mhná sa Chóiré Theas.

Dúirt Kye-Hyeong go bhfuil 1,200 dánlann agus músaem sa Chóiré. Chuir sí a cur i láthair i gcrích leis an nuacht go bhfuil cead tugtha ag an Aire Comhionannais Inscne do mhúsaem buan ban a osclófar in 2023.

Labhair sí ar stair na mban tírghráthóirí in Arm Neamhspleáchas na Cóiré, inar léiríodh conas a d’fhreagair siad do mhná a tháinig os a gcomhair agus conas a d’eascair bunú Phoblacht nua-aimseartha na Cóiré Theas as a rannpháirtíocht. (Stampa Ama – 02:36:20)

Saighdiúirí Mná na Cóiré ag tabhairt cuairt ar thaispeántas i Halla Taispeántais Náisiúnta Stair na mBan, An Chóiré Theas, 2019.
Le caoinchead ó Halla Taispeántais Náisiúnta Stair na mBan.

Tharraing Kye-Hyeong Ki cosúlachtaí idir Éire agus an Chóiré, oileáin roinnte. Chuir sí béim ar an gcaoi ar shínigh 8 bean Dearbhú Neamhspleáchais na Cóiré, agus cuireadh 1,000 cóip i gcló le dáileadh sa bhaile agus thar lear.

Dearbhú Neamhspleáchais na Cóiré, 1919.
Arna sholáthar ag Kye-Hyeong Ki.

Chuir sí síos ar a cuid oibre féin le músaeim na mban mar chuspóir socraithe, ach mar phróiseas leanúnach. Pléann sí a leabhar, a dhéanann iniúchadh ar The Birth of a Women’s Museum Around the World.

Phléigh sí freisin coimisiúnú amhrán chun ceiliúradh a dhéanamh ar 100 Bliain de Mhná na Cóiré – Shout Out. Is féidir é a fheiceáil anseo: (Stampa Ama – 2:42:15)

An tOllamh Máire Mhic Giolla Íosa – Ros Comáin, Éire

(Stampa Ama – 02.46.00)

Ba í an tOllamh Máire Mhic Giolla Íosa Uachtarán na hÉireann ó 1997-2011. (NÓTA: Tá óráid an Ollaimh Mhic Giolla Íosa ag teacht in áit an chainteora Maissan Hassan, an Éigipt nach raibh in ann freastal ar an drochuair). Taifeadadh óráid an Ollaimh Mháire Mhic Giolla Íosa: Flying on One Wing ag seoladh Connaught’s Pop-up Women’s Museum, 100 Year of Women in Politics and Public Life, Iúil 2019.

Iar-Uachtarán, an tOllamh Máire Mhic Giolla Íosa ag labhairt ag Connaught’s Pop-Up Women’s Museum. ‘100 Bliain de Mhná sa Pholaitíocht agus sa Saol Poiblí; 1918-2018,’ Iúil, 2019.
Le caoinchead ó Chlár Dheich mBliana na gCuimhneachán Chomhairle Contae Ros Comáin.

Labhair an tOllamh Mhic Giolla Íosa faoi fhoirmiú náisiún na hÉireann, agus rinne sí cur síos ar chomhthéacs an ama agus a raibh i gceist aige do mhná a raibh orthu troid i gcoinne a gcuid ranníocaíochtaí a scriosadh ón stair. Ghlac mná lena staid shrianta sa tsochaí. Luaigh sí ‘Canton of Expectation’ le Seamus Heaney, ina ndeirtear gur mhair glúin a mháthar agus a sheanmháthar ‘High banked on clouds of resignation’. (Stampa Ama – 02:50:40)

Labhair an tOllamh Mhic Giolla Íosa faoin gcaoi ar bhain mná úsáid as a gcuid céille, intleacht, abhcóideacht, misneach agus diongbháilteacht chun na constaicí sin a shárú. Labhair sí faoi chumhachtú na mban sa pholaitíocht agus sa tsochaí agus faoin gcaoi a gcumhachtaíonn sé seo náisiún, agus an tábhacht a bhaineann le buanna gach saoránach a úsáid.

Agus í ag cur síos ar thacaíocht a máthar féin dá huaillmhian a bheith ina dlíodóir, deir sí gur fhreagair a máthair: “Came from her bootstraps, it came from her being” agus gur chiallaigh na srianta do ghlúin a máthar go raibh go leor mná ann “nár chuir uaillmhian in iúl riamh.” Dúirt an tOllamh Mhic Giolla Íosa nár mhaith linn a bheith mar thír arís ina ndeir mná ag deireadh a saoil “Is mian liom go mbeinn in ann a dhéanamh”. Go dteastaíonn uainn a bheith mar an tír a deir le mná – is féidir leat, déanfaidh tú, cabhróimid leat agus déanfaimid ceiliúradh ort. (Stampa Ama – 03:08:00).

An Dr Darlene Clover – Victoria, Ceanada

(Stampa Ama – 03:14:15)

Is Ollamh le Staidéar Ceannaireachta, Dámh an Oideachais, in Ollscoil Victoria í an Dr Clover. Tá sí ina Comh-Stiúrthóir ar fhoirgneamh oidhreachta ban, Cumann Cairde Acadamh Naomh Anna.

Faoi láthair tá an Dr Clover i gceannas ar léiriú tionscadal físe domhanda i gcomhar le Grúpa Taighde Chumann Idirnáisiúnta Mhúsaeim na mBan. Is é teideal an tionscadail, ‘Women’s Museums – Animating the blank pages of history, the present, for the future’ agus taispeánann sé gluaiseacht dhomhanda mhúsaeim na mban (Stampa Ama – 03:20:25).

Le caoinchead ó Chumann Cairde Acadamh Naomh Anna.

Mar chuid dá cuid oibre le Cumann Cairde Acadamh Naomh Anna. Phléigh sí an Caitliceachas, mar chumhacht coilíneach, a bhí freagrach as scoileanna cónaithe, áit ar tógadh go leor leanaí dúchasacha óna dteaghlaigh agus a cuireadh ann. Labhair sí faoi na mílte leanbh a fuair bás sna scoileanna seo, faoin gcaoi nár cuireadh a dteaghlaigh ar an eolas agus gur adhlacadh iad in uaigheanna gan mharcáil, nár aimsíodh go leor acu go dtí níos luaithe i mbliana.

Déanann sí cur síos ar an méid a dúirt comhghleacaí uair amháin ‘the importance of keeping difficult company.’ Pléann sí na scoileanna cónaithe a bhunaigh na mná rialta agus a ról i dtógáil leanaí Dúchasacha chuig na scoileanna seo agus a n-adhlacthaí gan mharcáil. Déanann sí cur síos ar na hadhlacthaí a fuarthas le déanaí mar náire náisiúnta. Deir sí cé nach bhfuil scoileanna cónaithe ann a thuilleadh, ní stair iad. Tá tionchar sóisialta tubaisteach na scoileanna seo, go háirithe ar mhná agus cailíní Dúchasacha, fós ann go mór inniu. Dúirt sí go bhfuil a músaem féin ag athghrúpáil faoi láthair i bhfianaise seo. (Stampa Ama – 03:17:05)

Labhraíonn sí faoin gcaoi ar cuireadh deireadh le mná mar shealbhóirí agus mar choimeádaithe eolais. Is é ról mhúsaeim na mban don Dr Clover ná feasacht stairiúil a chlárú, le hintinn eipidéim chomhaimseartha – ag athrú an bealach a fheicimid agus a thuigimid an domhan. (Stampa Ama – 3:20:50)

‘Walking With Our Sisters’, amharc suiteála ag Gailearaí Ealaíne Ollscoil Mount Saint Vincent, 2017. Grianghraf le Katie Nakaska.
Le caoinchead ó Ghailearaí Ealaíne Ollscoil Mount Saint Vincent (MSVU).

Is é atá i réad aibhsithe an Dr Clover ná sraith ‘vamps’ atá deartha ar bharr na ‘moccasins’ – atá mar chuid de shuiteáil ealaíne comórtha dar teideal ‘Walking with our Sisters’. Tá 1763 moccasin vamps feirbthe le lámh sa suiteáil. Is ionann gach vamp agus bean nó cailín dúchasach a dúnmharaíodh nó a chuaigh ar iarraidh le cúig bliana anuas. Léiríonn na vamps pian na mban Dúchasach agus a bhfrithbheartaíocht, agus iad á gcur san áireamh trí chumhacht slógtha na healaíne. (Stampa Ama – 03:24:18)

‘Walking With Our Sisters’, grianghraf gar-amhairc de vamps, le Katie Nakaska.
Le caoinchead ó Ghailearaí Ealaíne Ollscoil Mount Saint Vincent (MSVU).

Seo rogha de na ranníocaíochtaí agus na ceisteanna ar líne. An pobal a chur ar aghaidh ar ríomhphost agus ar chainéil meán sóisialta iad.

Iar-Aire Oideachais, Niamh Bhreatnach:

“Ba mhaith liom guthanna, guthanna na mban a chloisteáil. Ní mór dúinn a mheabhrú dúinn féin nach bhfuilimid ag tosú ón tús anseo in Éirinn. Tá bailiúcháin de ghuthanna na mban, mná ag insint a gcuid scéalta i mbailiúcháin ár gCoimisiún Béaloidis agus cartlann RTÉ cheana féin. Is sampla iontach iad agallaimh Peig [Sayers, údar Éireannach agus seanchaí]. Ba mhaith liom ár gcuid scéalta a chloisteáil, ón am atá thart, an lá atá inniu ann agus taifead dár n-aislingí don todhchaí. Déantar taifid chomhairle náisiúnta na mBan Saothair a thaisceadh i músaem Stair an Lucht Oibre. Bhí Monica Barnes TD, nach maireann, ina cathaoirleach ar choiste ban, lena n-áirítear mé féin, a d’óstáil taispeántas i Músaem Cathartha Bhaile Átha Cliath sna 1990idí agus a chuir foilseachán ar fáil [10 Coiste Cuimhneacháin agus Ceiliúrtha na mBan i mBaile Átha Cliath, 1991] ag ceiliúradh mná i mblianta tosaigh an Stát na hÉireann. “

Chuir an t-iar-Tánaiste Joan Burton leis an gcomhrá, ag plé taispeántais idirnáisiúnta:

“Thóg mé am chun cuairt a thabhairt ar roinnt: go háirithe sna Stáit Aontaithe ach thug mé cuairt freisin ar dhánlanna agus ar mhúsaeim ghinearálta chun a fheiceáil conas a léiríodh mná agus a saol agus a saothair – i bhfad níos fearr ná in Éirinn! Sílim gur chóir go mbeadh sé iltoiseach agus ionadaíoch ar fud an oileáin agus go bhfuil gannionadaíocht mhór ag ealaíontóirí mná na hÉireann inár ndánlanna agus inár músaeim. “

Chuir Theresa Loftus, ball de Thionól na mBan i Muineachán ceist maidir le cén téama uileghabhálach a d’fhéadfadh a bheith ag músaem ban – creideann sí gurb í an tsaincheist is mó ná rud a aimsiú nach mbaineann ach le mná – ní hamháin faoi mhná atá ag troid le go n-aithneofaí iad. … a bheith cumasach agus comhionann le daoine eile.

D’fhiafraigh sí ar chóir go mbeadh an músaem faoi na sainchomharthaí tíre sa chath ar son an chomhionannais nó ar cheart dúinn a bheith ag áireamh agus ag ceiliúradh tallainne atá ag mná mar spóirt, amhránaíocht, ceol, síocháin a dhéanamh, na healaíona, innealtóirí, ceardaíocht, polaitíocht, scríbhneoireacht, eolaíocht… ?

Bhainfeadh a lán rudaí a d’fhéadfaí a áireamh i músaem ban le steiréitíopaí a fheictear do mhná ag pointí éagsúla sa stair. An léiríonn sé seo cé chomh fada agus a bhogamar ar aghaidh mar shochaí nó an bhfuil sé ag treisiú sean-steiréitíopaí?

Chuir duine eile béim ar na míreanna i gCaisleán Bhiorra – threoraigh sí daoine chuig ‘réaltaí geala san eolaíocht’ ag ceiliúradh saothar Mary King (Mary Ward ina dhiaidh sin), micreascópóir, ealaíontóir, eantóipeolaí agus údar. Mary Ross née Field, grianghrafadóir agus Rachel Parsons a rinne staidéar ar Eolaíochtaí Meicniúla agus a bhí ina Stiúrthóir ar bord tuirbín gaile mara a hathar. Chuaigh sí i mbun feachtais ar son Chomhairle Náisiúnta na mBan, agus bhí sí mar chuid de, chun rochtain chomhionann a fháil do mhná ar scoileanna agus coláistí teicniúla.

Thug daoine eile aghaidh ar an gceist faoi na rudaí a cheap siad ba chóir a áireamh i músaem ban:

 • “Rud chun mná dearmadta a léiriú. Iad siúd a bhí ina ngnáth-bhochtáin i bpríosún as coireanna nach raibh na fir… [an bhean] a ndearna an breitheamh neamhaird ar a shúil dhubh toisc gur… chiontaigh sí coincheap an bhean Victeoiriach idéalach agus iar-Victeoiriach. Ní an rud iontach agus an rud maith amháin le bhur dtoil.”
 • “Cailíní, mná a bhí tiomanta do scoileanna tionsclaíocha, do níocháin agus do dhílleachtlanna. Tá ár stair ábhartha, go socheolaíoch agus go stairiúil.”

Rinne an Dr Elaine Callinan trácht ar a thábhachtaí atá sé éagsúlacht sheasamh agus peirspictíochtaí polaitiúla na mban a áireamh ar fud ár staire.

“Míreanna chun saol oibre agus baile gnáth-mhná a léiriú. Meabhráin pholaitiúla na mban baile, mná aontachtacha, mná saothair. Béim mhór i láthair na huaire ar mhná Poblachtacha … gan iad a chur as an áireamh, ach teastaíonn níos mó cothromaíochta.”

Thug roinnt tráchtairí aghaidh ar a thábhachtaí atá sé earraí a chur san áireamh a léiríonn gnáthmhná shochaí na hÉireann, agus na míreanna a raibh tionchar díreach acu ar a saol.

 • An t-am atá caite: Clár Níocháin Adhmaid, Sa lá atá inniu ann: Meaisín Níocháin/Triomadóir agus amach anseo: An chéad smaoineamh iontach eile ó Dyson!
 • Foinse thábhachtach ioncaim do mhná tuaithe, ach i suíomhanna uirbeacha freisin, is ea scálaí uibheacha, sicíní a thógáil agus uibheacha a dhíol. Go minic [an] t-aon ioncam neamhspleách, a raibh dlínse iomlán acu air
 • Teicstílí, geansaí Árann, stocaí cniotáilte le lámh, cuilteanna paistí
 • Corradh ime, stól bleáin, bonn Páiste Mhuire
 • Ba chóir go mbeadh faisean mar chuid lárnach den mhúsaem seo! Chomh maith le hionadaíocht ar mhná ó gach cearn den oileán iomlán Thuaidh agus Theas.
 • Fógraí BSL agus earraí leictreacha – bhí ról lárnach ag mná i leictreachas na tuaithe mar chatalaíoch do shlí mhaireachtála i bhfad níos fearr do mhná mar go bhfuair sé réidh le cuid mhaith den obair mhaslach ina saol agus thug sé am dóibh rudaí eile a dhéanamh.
 • Scríobh an Dr Sorcha O’Brien, Coimeádaí thaispeántas Kitchen Power Ard-Mhúsaem na hÉireann: “Meaisíní níocháin, cinnte, an ‘twin tub’ go sonrach. Is féidir sampla den ‘Servis Super-twin’ a fheiceáil i Músaem Shaol na Tuaithe NMI, Caisleán an Bharraigh.” Foghlaim níos mó anseo
 • Mhol an scríbhneoir Martina Devlin go n-áireofaí: “Feistí frithghiniúna. Mar gheall gur athraigh an smacht ar iompar leanaí saol na mban go mór, ag cruthú féidearthachtaí.”
 • Ceisteanna do na Cainteoirí … Cad iad na rudaí a chuirfeá i Músaem na mBan?

Is féidir an Q&A a fháil ag: 03.28.00 Tiúnáil isteach sa seimineár le haghaidh na bhfreagraí a thug ár bpainéal idirnáisiúnta.

 • Ag glacadh leis go bhfuilimid ag cothromú scéal inscne na staire, nach bhfuil an baol ann ‘stair na mban’ a chur i silo, ar leithligh ón bpríomhshruth?
 • Caithfear scéalta éagsúla faoi mhná éagsúla a theagasc/a phríomhshruthú ar churaclaim scoile agus ollscoile ar bhonn 50/50. Cén ról is féidir le músaeim a imirt sa mhéid sin?
 • Cén fáth an bhfuil an chuma air go bhfuil go leor músaeim ‘ban’ comhdhéanta de pop-ups, taispeántais fhisiceacha shealadacha nó músaeim fhíorúla?
 • An bhfuil aon iarrachtaí comhbheartaithe maidir le hionadaíocht aicme agus cine i do mhúsaeim? Conas a chinntímid nach gcoinnímid guthanna reatha ina dtost?
 • Is cosúil go minic go léirítear mná i dtéarmaí a gcaidrimh le fir agus leanaí – iníon, bean chéile, máthair. An féidir agus ar cheart do mhúsaem ban é seo a athrú?
 • Ag am ina mbíonn mná fós á náiriú amhail striapaigh, beag is fiú á dhéanamh díobh, mí-úsáid á dhéanamh orthu, ionsaí a dhéanamh orthu agus gan iad a chreidiúint, conas a léireoidh músaem ban mná na mílaoise seo?
 • Ar tugadh dúshlán do dhuine ar bith ar an bpainéal agus iad ag brú músaem ban chun cinn, ar an mbonn go ndéanfadh sé ‘scoilt’ acmhainní in earnáil chultúrtha tearc-mhaoinithe?
 • Conas a shamhlaímid an comhrá seo amach anseo? Cé ba mhaith leat a fheiceáil i bpainéal a leanfadh leis na díospóireachtaí seo?
 • Conas a léiríonn músaeim na mban in áiteanna eile iarrachtaí a rinneadh chun aghaidh a thabhairt ar ró-ionadaíocht na bhfear sa pholaitíocht?